Chính sách

ify-vn.com là tên thương mại của công ty Internet Finance Group, được đăng ký tại Ukraine (Mã số công ty. 3168505016), Văn phòng được đăng ký: Kalinina 2a, Nemirov, Vinnitsya region, Ukraine. (IFY)

Tại IFY chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của sự riêng tư. Để giữ bí mật thông tin của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có được từ bạn được xử lý và duy trì theo Luật Cộng hòa số 10173, còn được gọi là Đạo luật về thông tin cá nhân năm 2012, Quy tắc và Quy định thực hiện của Luật, các đạo luật khác và các văn bản liên quan do Ủy ban Bảo mật Quốc gia phát hành, bất kỳ đạo luật nào khác bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của cá nhân, và thực tiễn xử lý dữ liệu tốt. Trong tuyên bố này, chúng tôi trình bày chi tiết loại thông tin của bạn – khách hàng của IFY, mà chúng tôi có thể lưu giữ về bạn. Tuyên bố cũng sẽ bao gồm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, xử lý và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể có.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho chúng tôi và tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và thu thập bởi chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của chính sách bảo mật này theo từng thời kỳ. Nếu sửa đổi, chúng tôi sẽ đăng chính sách sửa đổi trên trang web này.

Tại sao chúng tôi liên lạc với bạn

Chúng tôi, cùng với ban điều hành của bên cho vay và môi giới tín dụng, sẽ thường xuyên thông báo cho bạn về quy trình đăng ký vay tiền của bạn. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn SMS, thư tín, email và/hoặc tin nhắn tự động, trừ trường hợp bạn có ghi rõ phương pháp liên lạc khác.

Cơ sở pháp lý thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn luôn dựa trên cơ sở pháp lý. Chúng tôi dựa vào các cơ sở pháp lý khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Chấp thuận:

Một khi bạn đã nộp đơn đăng ký vay tiền trên ify-vn.com, bạn đồng ý để công ty TNHH Fininity và các bên cho vay của chúng tôi, hoặc nhà môi giới tín dụng liên quan đến đơn xin vay trực tuyến của bạn, liên lạc với bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở đó.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhấp vào tùy chọn “Hủy đăng ký” trong bất kỳ tin nhắn SMS tiếp thị hoặc email nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan gửi cho bạn. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email cho Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ ifycredit@gmail.com. Việc rút lại sự đồng ý trước đây của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý chúng tôi đã thực hiện trước khi bạn thu hồi sự đồng ý.

Hợp đồng:

Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn thông qua đơn đăng ký vay tiền, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn để thực hiện nghĩa vụ cung cấp báo giá cho bạn. Công ty TNHH Fininity và ban quản lý các bên cung cấp dịch vụ cho vay và/hoặc nhà môi giới tín dụng sẽ liên lạc với bạn về thông tin liên quan đến báo giá đơn đăng ký vay của bạn.

Lãi suất hợp pháp:

Chúng tôi duy trì lợi ích hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu của bạn, đó là chia sẻ đơn đăng ký của bạn với ban điều hành các bên cho vay và/hoặc nhà môi giới tín dụng của chúng tôi để có được báo giá cho vay mà bạn đã đăng ký.

Cách chúng tôi liên hệ với bạn

Chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng qua điện thoại, tin nhắn SMS, thư tín, email và/hoặc tin nhắn tự động để cung cấp thông tin, cảnh báo đơn xin vay và thông báo từ các công ty liên kết của chúng tôi trừ khi khách hàng có yêu cầu khác. Các bên thứ ba cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tincá nhân/dữ liệu, cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm cho những khách hàng tiềm năng đã thể hiện sự quan tâm. Chúng tôi kiểm tra bất kỳ thông tin/dữ liệu thu được từ các bên thứ ba để có được thông tin chính xác. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng xác nhận thông tin của bạn một cách không thường xuyên.

Thông báo

Nếu bạn chọn nhận thông báo, chúng tôi có thể gửi thong báo đến điện thoại di động hoặc trình duyệt web của bạn. Những thông báo này có thể bao gồm các tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi hoặc từ các bên thứ ba. Bạn có thể thay đổi cài đặt Thông báo bất cứ khi nào tại phần Cài đặt trên trình duyệt hoặc điện thoại di động của bạn.

Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ thông tin cá nhân hay dữ liệu nào mà chúng tôi lưu lại của bạn là chính xác và mới nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt nếu bạn cần cập nhật hoặc sửa đổi thông tin.

Thu thập thông tin cá nhân

 1. Bạn có thể tự do truy cập và duyệt web của chúng tôi, ify-vn.com, bằng cách thuận tiện cho bạn. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ thông tin/dữ liệu cá nhân nào. (Vui lòng xem lại Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.)
 2. Để đảm bảo có đề xuất cho vay cho bạn, chúng tôi thường thu thập các thông tin sau từ bạn:
  • Tên
  • Địa chỉ
  • Tình trạng lưu trú
  • Ngày sinh
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Thu nhập
  • Chi tiết tài khoản ngân hàng
  • Địa chỉ IP
  • Hoạt động duyệt web; kết quả sẽ được sử dụng để thông báo cho IFY về các khía cạnh trang web được sử dụng thường xuyên nhất và không thường xuyên nhất. (Vui lòng xem lại Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.)

Nếu bạn đặt câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi email đến ifycredit@gmail.com, chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin cá nhân ở trên từ bạn để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin gì

Khi bạn đăng ký vay trực tuyến, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn để có được báo giá cho khoản vay. Khi cung cấp các dịch vụ cho bạn, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin về các trang bạn đã xem, trang web giới thiệu bạn đến trang web của chúng tôi, những thay đổi bạn đã thực hiện đối với thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, chi tiết về báo giá bạn yêu cầu, và nội dung ứng dụng của bạn, cùng chi tiết về thông tin tài chính của bạn, bao gồm cả tài khoản ngân hàng hoặc thông tin hợp đồng lao động.

Chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân từ bạn để cung cấp báo giá cho vay phù hợp với bạn. Khi bạn yêu cầu báo giá cho vay, bạn đồng ý rằng các thông tin đó sẽ được chúng tôi và các bên cung cấp thứ ba, như Bên cho vay và các Công ty tín dụng, xử lý.

Chúng tôi lưu trữ thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để điền trước các trường trên trang web và giúp bạn sử dụng trang web trong các lần truy cập sau dễ dàng hơn.

Chúng tôi sẽ không giữ thông tin của bạn lâu hơn mức được pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ định kỳ xem xét thông tin của bạn để đảm bảo điều đó.

Bảo mật dữ liệu

Giữ an toàn thông tin của bạn là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Mặc dù không có đường truyền dữ liệu internet nào hoàn toàn an toàn, chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể và sẽ không đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn phải tự chịu rủi ro từ việc này. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận những rủi ro vốn có và không thể tránh khỏi khi cung cấp dữ liệu cá nhân trực tuyến. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không bắt chúng tôi chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm an ninh nào.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

 1. để cho phép bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 2. để cải thiện và tùy chỉnh các khía cạnh dịch vụ của chúng tôi;
 3. để nghiên cứu thị trường
 4. để liên hệ với bạn, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây:
  • gửi cho bạn thông tin về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung mà chúng tôi cho là bạn có thể quan tâm. Điều này có thể bao gồm việc ra mắt sản phẩm mới, giải pháp tài chính thay thế, bản tin và cơ hội tham gia nghiên cứu thị trường;
  • gửi báo giá khoản vay cho bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin bạn cung cấp với các đối tác của chúng tôi (chẳng hạn như hội đồng các bên cho vay và công ty môi giới tín dụng) để họ có thể tính toán báo giá cá nhân cho bạn. Khi thực hiện, các đối tác của chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra tín dụng đối với bạn;
  • gửi cho bạn một email xác nhận báo giá. Khi bạn nộp đơn đăng ký vay tiềnc, chúng tôi sẽ tự động gửi xác nhận về việc đã nhận được đơn đăng ký của bạn qua email hoặc tin nhắn SMS cho hồ sơ của bạn.;
 5. để xử lý đơn đăng ký giữa bạn và bên thứ ba;
 6. để theo dõi doanh số bán hàng. Điều này có thể liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu của bạn với nhà cung cấp sản phẩm liên quan đến (các) sản phẩm mà bạn đã mua;
 7. để khớp dữ liệu của chúng tôi với dữ liệu từ các nguồn khác. Chúng tôi có thể xác thực, phân tích và khớp thông tin của bạn với dữ liệu đã được thu thập bởi một bên thứ ba để đảm bảo rằng tất cả thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn đều nhất quán, chính xác và được sắp xếp tốt nhất có thể.
 8. để gửi khảo sát phản hồi của khách hàng,mà chúng tôi cung cấp cho tất cả khách hàng đã gửi đơn đăng ký;
 9. để chuyển dữ liệu của bạn cho bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị;

Đảm bảo bạn luôn được thông báo về dịch vụ:

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi và (với sự đồng ý của bạn) các bên thứ ba khác mà chúng tôi tin tưởng sẽ được phép liên hệ với bạn qua email, tin nhắn SMS, điện thoại, bưu điện, và/hoặc tin nhắn tự động hoặc bằng các phương tiện điện tử khác liên quan đến dịch vụ, sản phẩm và các chương trình khuyến mãi khác mà bạn có thể quan tâm.

Bất cứ khi nào khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu/thông tin cá nhân, khi cần thiết, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của bạn và/hoặc chúng tôi sẽ tạo điều kiện để bạn cho chúng tôi biết rằng bạn không đồng ý với việc chia sẻ thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị và các mục đích sử dụng khác. Chúng tôi mặc định bạn đồng ý với việc này trừ khi có ý kiến khác.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Bằng cách điền và nộp đơn xin vay, bạn đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên sau:

ify-vn.com và công ty TNHH Fininity: (i) liên hệ với bạn, bao gồm việc gửi cho bạn thông tin về các dịch vụ và sản phẩm mà bạn có thể quan tâm; (ii) để điền biểu mẫu một cách nhanh chóng, hoặc tùy chỉnh, hoặc cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn trên trang web hoặc ứng dụng di động; hoặc (iii) phù hợp với Chính sách Bảo mật. Các bên cho vay và môi giới tín dụng. Khi được luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cho phép, chúng tôi cũng có thể bị buộc phải truy cập vào tài khoản của bạn và/hoặc tiết lộ thông tin về bạn (bao gồm các mã định danh điện tử như địa chỉ IP):

nếu được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu làm như vậy; nếu bất kỳ tòa án nào, hoặc bất kỳ cơ quan pháp lý, Chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật hiện hành khác yêu cầu làm như vậy; nếu cần thiết kết hợp với thủ tục tố tụng hoặc thủ tục tố tụng pháp lý sắp xảy ra; và/hoặc liên quan đến việc bán lại hoặc có tiềm năng bán lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba

Một số nhà cung cấp trong hội đồng của chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để đánh giá tình hình của bạn, (bao gồm thông tin về các bên thứ ba có tên trong đơn đăng ký của bạn) và xác minh tính chính xác của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trước khi đưa ra báo giá cho bạn. Một số nhà cung cấp có thể kết hợp với các cơ quan phòng chống gian lận và tham chiếu tín dụng để thực hiện kiểm tra. Họ có thể kiểm tra cả dữ liệu cá nhân và dữ liệu công cộng của bạn theo cách này. Một số nhà cung cấp có thể tiến hành kiểm tra dữ liệu mà họ thu được từ bạn, chẳng hạn như dữ liệu về các sản phẩm tài chính hiện có, thông tin tài khoản hoặc thông tin từ các giao dịch trước đó để quyết định số tiền vay của bạn. Nếu các nhà cung cấp thực hiện tìm kiếm loại này, chúng tôi sẽ bổ sung một bản báo cáo tín dụng vào phần kết quả tìm kiếm. Một số nhà cung cấp có thể kiểm tra cả các nguồn tin về giáo dục để thu thập lịch sử học tập của bạn.

Điều này cho phép các nhà cung cấp xác minh bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong quá trình báo giá. Điều này cũng hỗ trợ việc phát hiện các khoản vay gian lận. Đây cũng là phương pháp phổ biến khi nhận báo giá từ các nguồn khác.

Nếu bạn quyết định vay tiền, dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ngoài các thông tin bổ sung được gửi cho nhà cung cấp thứ ba, sẽ được bên cung cấp lưu trữ dựa theo chính sách bảo mật của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của nhà cung cấp mà bạn đã chọn trước khi quyết định vay tiền. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách nhà cung cấp sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Quyền và đặc quyền

Bạn có một số quyền theo DPA bao gồm:

Quyền được thông báo – IFY cung cấp cho tất cả khách hàng tuyên bố về quyền riêng tư này để cung cấp thông tin minh bạch và rõ ràng về việc thu thập, kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân.

Quyền truy cập− Bạn có thể yêu cẩu bản sao dữ liệu cá nhân được lưu giữ có thể theo yêu cầu truy cập và sẽ được đáp ứng một cách hợp pháp trong 30 ngày, thường được miễn phí. Bất kỳ việc mở rộng các yêu cầu này sẽ phải được tư vấn dựa trên bản chất của yêu cầu nhưng sẽ là ngoại lệ và phải chịu sự giám sát của ban quản lý cấp cao, vui lòng xem phần Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Quyền chỉnh sửa– Trong trường hợp dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ không chính xác, vui lòng thông báo cho và cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi, hồ sơ sẽ được cập nhật trong vòng 72 giờ và xác nhận được cung cấp cho phù hợp (Tùy thuộc vào việc xác minh danh tính của bạn).

Quyền hạn chế xử lý − Xử lý dữ liệu sẽ bị hạn chế nếu có bất kỳ khiếu nại nào về tính chính xác từ bạn, hoặc bạn phản đối suy đoán hoặc động cơ hợp pháp để xử lý cho một mục đích cụ thể và để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý theo yêu cầu của bạn.

Quyền phản đối – Bạn có thể phản đối việc xử lý IFY trên cơ sở điều này là trái với quyền và tự do của bạn, bất kỳ phản đối liên quan đến tiếp thị trực tiếp sẽ được giải quyết trong vòng 48 giờ, các phản đối khác sẽ được coi là khiếu nại và đánh giá dựa trên cơ sở tài liệu pháp lý của chúng tôi.

Quyền xóa bỏ– Thường được gọi là quyền bị lãng quên, IFY sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn, thường là trong vòng 72 giờ, nơi cơ sở pháp lý được thiết lập duy nhất hoặc một phần là sự đồng ý, bất kỳ dữ liệu nào cần thiết cho lợi ích pháp lý, quy định hoặc hợp pháp có thể được duy trì phù hợp với lịch lưu giữ tài liệu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xác nhận và thảo luận về yêu cầu của bạn để đảm bảo quyền và tự do của bạn tại mọi thời điểm.

Quyền di chuyển dữ liệu– Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy móc, có quyền truyền dữ liệu đó đến một bên kiểm soát khác một cách kịp thời, thường là trong 72 giờ trừ khi được chứng minh đây là quá mức hoặc không hợp lý.

Quyền liên quan đến việc ra quyết định tự động và lập hồ sơ – Bạn có quyền phản đối việc ra quyết định tự động, để thể hiện quan điểm của bạn, yêu cầu sự can thiệp từ phía nhân viên, và được giải thích về quyết định với lựa chọn phản đối suy đoán.

IFY đã thiết lập chính sách mạnh mẽ và các yêu cầu thủ tục để kích hoạt quyền của bạn như là một đối tượng dữ liệu được tôn trọng, tuy nhiên nếu điều này là không thể vì những lý do được nêu ra chúng tôi xác nhận chi tiết.

Liên quan đến tất cả các quyền này, vui lòng gửi thư cho hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ cần phải xác minh danh tính của bạn.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Tùy thuộc vào lý do bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình, khoảng thời gian chúng tôi giữ lại dữ liệu sẽ khác nhau:

Nếu bạn từ chối truyền thông tiếp thị, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn để ghi nhớ lựa chọn ưu tiên của bạn.
Bất kỳ thông tin nào liên quan đến đơn đăng ký bạn gửi trên trang web của chúng tôi sẽ được giữ lại tối thiểu là 6 năm (từ khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi). Chúng tôi lưu giữ thông tin trong khoảng thời gian này để hỗ trợ các khiếu nại tiềm ẩn trong tương lai.

Từ chối hợp đồng

Bạn có thể tự do ngừng mọi liên lạc trong tương lai từ IFY bất cứ khi nào bạn muốn. Tất cả các tin nhắn quảng cáo của chúng tôi bao gồm một liên kết từ chối hoặc hủy đăng ký. Vui lòng cho chúng tôi tối đa 48 giờ để xử lý yêu cầu của bạn.

Khiếu nại

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng bạn luôn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi khiếu nại chính thức, hãy gửi thư tới ifycredit@gmail.com.