Курс НБУ на 21.05.2024: 1 USD - 39.6 Грн. 1 EUR - 43.08 Грн.
Выдано кредитов: 1704812

Політика конфіденційності

Дата набрання чинності: 01.12.2017 Дата останніх змін: 01.12.2017

 1. Загальні положення
  1. Компанія (ФОП Єременко Артем Станіславович та/або особи, уповноважені ним належним чином на управління Сервісом IFY та надання послуг Користувачам відповідно до умов Угоди користувача), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул Старовокзаль 24 (тут і надалі “Компанія”), діє як власник персональних даних та забезпечує захист і повагу до конфіденційності ваших персональних даних. Ця Політика конфіденційності створена, щоб інформувати про порядок збирання, використання та розкриття інформації, яку Користувач Сервісу IFY (“Користувач”) надає Компанії, використовуючи Сервіс IFY включно з усіма його службами, программами, веб-сайтами (далі - «IFY»).

   Користувач може в будь-який час відмовитись від повідомлень, які він отримує від Компанії та/або IFY, надіславши електронного листа на ifycredit@gmail.com.
   Входячи у IFY або реєструючись в IFY, ви надаєте свою повну та однозначну згоду на обробку Компанією ваших персональних даних у відповідності до цієї Політики конфіденційності.

   Використання IFY означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, а саме на вчинення дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» (далі Закон) як без, так і з використанням засобів автоматизації, і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.
 2. Дані, що збираються
  1. В рамках цієї Політики конфіденційності під «персональними даними Користувача» розуміються: Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання IFY, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд. Під час використання IFY Користувач погоджує передання персональних даних (зокрема, прізвища, ім’я, по батькові, дати та місця народження, громадянства, статі, віку, місця проживання (фактичного та адреси реєстрацій̈ місця проживання), номерів засобів зв’язку, у тому числі: номеру телефону/факсу (в тому числі робочого, мобільного, номеру телефону за адресою реєстрації місця проживання або фактичного проживання), адреси електронної пошти, даних паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує особу Користувача/паспортних даних або даних іншого документа, що посвідчує особу Користувача (в тому числі серії, номеру, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, а також всієї іншої інформації, зазначеної в такому/таких документі(-ах)), ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки, сімейного стану, рівня освіти, спеціальності/професії, трудової діяльності (в тому числі, місця роботи, посади, стажу та досвіду роботи), соціального та майнового стану, рівня доходів, фотографій, інформацію про Користувача як про фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, та/або як представника іншої особи, даних свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, у т.ч. щодо його системи оподаткування, даних щодо місця здійснення підприємницької діяльності тощо), а також інша інформація, що стала відома, з документів, виданих на ім’я Користувача, у тому числі тих, що надані або будуть надані Користувачем для укладення, зміни, розірвання, виконання Договору з кредитними установами, Угоди користувача та/або документів, виданих на ім’я Користувача, у тому числі тих, що надані або будуть надані Користувачем як представником іншої особи; та/або з підписаних Користувачем документів (в тому числі з); та/або з відомостей, які Користувач надав та/або надасть в майбутньому, як в письмовій, електронній, так і в усній формі (надалі – «Персональні дані»). Дані, які автоматично передаються IFY в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу , адреса запитуваної сторінки. Інша інформація про Користувача, в разі, якщо її збір і / або надання визначено в регулюючих документах окремих Сервісів. Ця Політика конфіденційності може бути застосована тільки до IFY. Компанія не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах. На таких сайтах у Користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії. Компанія в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак - виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, що зазначені ним при реєстрації персональні дані належать особисто йому і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе надав її Користувач. Згода користувача на обробку персональних даних діє безстроково з моменту здійснення реєстрації Користувача на сайті, і не вимагає періодичного підтвердження. Компанія буде зберігати персональну інформацію стільки часу, скільки це необхідно для досягнення мети, для якої вона була зібрана, або для дотримання вимог законодавства та нормативних актів.
 3. Обсяги використання персональних даних
  1. Згода Користувача надається щодо Персональних даних зокрема, але не виключно, в наступних обсягах та/або випадках передбачених законодавством (в Україні та за кордоном):
   1. яка відповідно до законодавства України входять до складу кредитної історії—до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, від/до • Приватне акціонерне товариство «Перше Всеукраїнське Бюро Кредитних Історій» (адреса: Україна, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка 11, ідентифікаційний код 33691415), • Приватне акціонерне товариство «Міжнародне Бюро кредитних історій» (адреса: 03062, Україна, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65, офіс 306, ідентифікаційний код 34299140), • Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (адреса: 01001, Україна, місто Київ, вул.Грушевського, 1-Д, ідентифікаційний код 33546706) та іншого(-ому) бюро кредитних історій, що погоджене Банком, назва і адреса якого повідомлятиметься Користувачу.
   2. Користувач погоджується з тим, що Компанія має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг в обсязі, який буде визначено Компанією самостійно з урахуванням вимог законодавства України;
   3. Національному банку України, в т.ч. з метою включення Персональних даних та іншої конфіденційної Інформації до Кредитного реєстру Національного банку України, державним, судовим, правоохоронним, контролюючим, податковим та іншим органам та особам, нотаріусам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також у випадках, коли обробка Персональних даних необхідні Банку з метою захисту своїх прав і інтересів та/або недопущення їх порушення;
   4. для визначення рівня телекомунікаційної поведінки яка може бути отримана Компанією за відповідними договорами з мобільними операторами та інтернет-провайдерами;
   5. для визначення поведінки та іншої статистичної інформації, яка може бути отримана Компанією за відповідними договорами від будь-яких юридичних осіб, включаючи але не обмежуючись провайдерами послуг по прийманню готівки та інтернет-еквайрингу;
   6. приватним особам, фізичним особам (в т.ч. суб’єктам підприємницької діяльності та/або самозайнятим особам) та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій та/або надання послуг відповідно до оформлених довіреностей та/або укладених між такими особами та договорів, та/або для представлення інтересів під час захисту своїх інтересів у випадку невиконання та/або неналежного виконання Користувачем/Поручителем/ Заставодавцем/ Іпотекодавцем/ Гарантом своїх зобов’язань за Договором та/або будь-якими іншими договорами, у тому числі договорами про відступлення права вимоги, договорами, що забезпечують виконання зобов’язань Користувача за Договором, за умови попередження таких юридичних та фізичних осіб про їх обов’язок не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь інших осіб, крім випадків, передбачених законодавством України;
   7. загальну інформацію, що становить банківську таємницю (відомості щодо заборгованості перед, суті діяльності та фінансового стану Користувача), іншим банкам в обсягах, необхідних під час надання кредитів, банківських гарантій, із забезпеченням ним щодо недопущення її несанкціонованого розголошення;
   8. право звертатися за інформацією про Користувача та/або надавати інформацію про Користувача до інших осіб/іншим особам, які пов'язані зі Користувачем родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному побуті Користувача;
   9. будь-яким іншим особам, що гарантують повернення отриманого Користувача кредиту (поручителям, страховикам, майновим поручителям); страховій компанії, яка здійснює страхування життя та здоров’я Користувача, його зобов’язань по кредитам, майна, що оформлюється в заставу по кредиту тощо;
   10. необхідної інформації будь-яким іншим особам – контрагентам (партнерам), які будуть залучені останнім на договірній основі до процесу обслуговування Користувачів з метою належного виконання умов укладеної Угоди користувача та/або умов будь-якого іншого договору;
   11. необхідної при передачі/отриманні інформації - до/від/через Єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників»;
   12. необхідної при отриманні/внесенні інформації з/до відповідних реєстрів (зокрема, але не виключно, з Реєстру прав власності на нерухоме майно), в яких зберігається інформація щодо суб`єкта персональних даних, його фінансової діяльності, майна, яке надано або пропонується у забезпечення виконання зобов`язань за Угодою користувача та/або будь-яким іншим договором, яка необхідна протягом дії Угоди користувача та/або будь-якого іншого договору укладеного з Користувачем, з метою виконання цього доручення має право надсилати /отримувати відповідні запити/відповіді;
   13. необхідної іншим особам (новим позикодавцям та/або кредиторам Користувача) у випадку відступлення (передачі) своїх прав за Угодою користувача іншим особам, та/або у випадку виникнення у наміру здійснити таке відступлення (передачу) до фактичного його здійснення з метою виконання, як первісним кредитором користувача, відповідних положень Цивільного кодексу України відповідно до законодавства України;
   14. необхідної іншим особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо врегулювання заборгованості за Угодою користувача та/або будь-яким іншим договором тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов Угоди користувача та/або договорів, за якими надається забезпечення виконання зобов'язань за Угодою користувача;
   15. особам, що мають істотну участь у юридичній особі - та/або особам, які є контролерами; та/або входять до групи компаній учасником якої є; та/або особам, які надають відповідні послуги в Україні та/або за кордоном, в тому числі, необхідних для ідентифікації та оцінки достовірності, надійності, платоспроможності, а також платіжної дисципліни користувача, для обслуговування програмного забезпечення, які використовуються з метою здійснення банківських операцій.
  2. Користувач також дає згоду на залучення до співпраці в рамках Угоди користувача та/або цієї Політики конфіденційності, третіх осіб. При цьому, Користувач дає згоду на те, що інформація, що стосується користувача та Угоди користувача (включаючи інформацію, надану Користувачем в зв’язку з укладенням Угоди користувача та інформацію що містить ознаки банківської таємниці) стане відомою цим третім особам для конфіденційного використання (в тому числі в зв’язку з наданням послуг, обробкою даних, статистичною звітністю та управлінням ризиками).
  3. Згода Користувача може бути відкликана Користувачем шляхом надання письмової заяви на ім’я та адресу: Єременко Артем Станіславович 22800, Вінницька область, м Немирів, вул Калініна 2а. Подання такої заяви вважається підставою для розірвання Угоди користувача. При виконання Користувачем, що подав таку заяву, всіх зобов’язань перед Компанією за Угодою користувача, Угода користувача вважається розірваною на 30-й день, а Компанія зобов’язана призупинити обробку персональних даних Користувача.
  4. Компанія має право зберігати Персональні дані Користувача та документи підписані Користувачем в цілях передбачених законодавством України та нормативними актами НБУ.
 4. Використання персональних даних для зв’язку з Користувачем
  1. Користувач надає згоду на використання будь-якого контактного номеру телефону для підтримки з ним зв’язку, направлення кореспонденції на вказану Користувачем адресу, здійснення відправки смс-повідомлень або інших повідомлень через доступні мобільні додатки.
  2. Здійснення відправки електронних листів на вказану контактну інформацію Користувача здійснюється з метою інформування його про надходження нових послуг, перевірки актуалізації запиту, узгодження Заявки, перевірки отримання інформації.
  3. Користувач може в будь-який час відмовитись від повідомлень, які він отримує від Компанії та/або ify, або надіславши електронного листа на ifycredit@gmail.com
 5. Зберігання та збереження персональних даних
  1. Зберігання персональних даних Користувачів здійснюється на паперових та машинних носіях інформації в спеціально виділених сховищах, а також в інформаційних системах, що забезпечують збереження персональних даних та їх захист від несанкціонованого доступу.
 6. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство.
  1. Компанія має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її опублікування на сайті ify-credit.com, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція завжди знаходиться і доступна на сторінці сайту ify-credit.com
  2. До цієї Політики конфіденційності і відносин між Користувачем та Компанією, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство України. При обробці персональних даних Користувачів Компанія керується Законом України «Про захист персональних даних».